Tag Archives: Alumni Andrews

ALUMNI ANDREWS VIỆT NAM HỌP CỦNG CỐ THÀNH VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC

Alumni Andrews Việt Nam là một tổ chức cựu học viên chương trình MBA Andrews Việt Nam. Hiện câu lạc  bộ đã quy tụ hơn 300 thành viên. Tất cả các thành viên là những chủ doanh nghiệp, nhân viên cấp cao đang hoạt động và điều hành trên khắp cả nước. Tổ chức hoạt động […]