TỔNG QUAN

Alumni Andrews Việt Nam là một tổ chức cựu học viên chương trình MBA Andrews Việt Nam. Với sứ mệnh trở thành tổ chức hoạt động hàng đầu Việt Nam, câu lạc bộ đã quy tụ hơn 300 thành viên là những chủ doanh nghiệp, nhân viên cấp cao đang hoạt động và điều hành trên khắp cả nước. Câu lạc bộ ra đời với mục đích kết nối sức mạnh tri thức và cùng đồng hành phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra, đây còn là nơi cho các doanh nhân chia sẻ và góp sức cho xã hội ngày một vững mạnh.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Chương trình đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA Andrews) là Chương trình liên kết giữa Đại học Andrews, Hoa Kỳ với Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 và với Viện Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội từ năm 2018. Chương trình là một trong những hoạt động triển khai toàn cầu của Đại học Andrews nhằm áp dụng công nghệ đào tạo quản trị kinh doanh hiện đại của Mỹ phù hợp với đặc điểm và tiêu chuẩn giáo dục của quốc gia sở tại.

Trong suốt hơn 5 năm đào tạo và phát triển Chương trình MBA Andrews đã có hơn 400 cựu học viên đến từ khắp cả nước và đang giữ nhiều vị trí quan trọng tại khu vực doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các công ty đa quốc gia và các nhà khởi nghiệp.

Hội cựu học viên MBA Andrews có mạng lưới rộng lớn, và luôn giữ một mối quan hệ mật thiết với Chương trình trong việc giúp phát triển chương trình giảng dạy cũng như các hoạt động khác tại Hội cựu học viên. Cựu học viên luôn sát cánh cùng Chương trình trong công việc giảng dạy, từ việc trở thành giảng viên khách mời, giáo viên thỉnh giảng hay cố vấn cho học viên và sinh viên hệ cử nhân chương trình Quản trị Kinh doanh (BBA Andrews) hiện tại.

Tầm ảnh hưởng của các cựu học viên đặc biệt quan trọng trong các hoạt động tuyển sinh như giới thiệu hoặc hỗ trợ trong quá trình tuyển chọn các ứng viên phù hợp. Ngoài ra, cựu học viên MBA Andrews còn giúp mang đến cho các sinh viên hiện tại hoặc sinh viên mới ra trường các cơ hội thực tập hoặc cơ hội việc làm phù hợp. Đây là một mạng lưới bền chặt và là tài sản quý báu của chương trình MBA Andrews cũng như các thành viên trong trong suốt quá trình học tập và công tác ở mọi miền đất nước.

Andrews Alumni
TẦM NHÌN
  • Trở thành tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước lớn nhất Việt Nam. 

(Alumni Andrews Việt Nam có mạng lưới rộng lớn với hơn 100 doanh nghiệp khắp cả nước. Các cựu học viên luôn sát cánh trong công việc giảng dạy cho học viên hệ cử nhân, chương trình Quản trị kinh doanh).

Andrews Alumni
SỨ MỆNH
  • Tạo ra mạng lưới rộng lớn giúp kết nối các doanh nghiệp thông qua các cựu học viên của Đại học Andrews.

  • Kết nối sức mạnh tri thức và cùng đồng hành phát triển doanh nghiệp.

  • Tạo ra không gian để các doanh nhân chia sẻ và góp sức làm cho xã hội ngày một phát triển và vững mạnh hơn. 

TÔN CHỈ
  • Hợp tác phát triển
  • Văn hóa tri thức
  • Trách nhiệm xã hội
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
  • Tổ chức các chương trình xúc tiến, gắn kết để thành viên có thêm nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường.
  • Tổ chức các buổi gặp gỡ nhằm tăng cường sự kết nối trong cộng đồng cựu học viên.
  • Hỗ trợ cung cấp thông tin bằng các chương trình: hội thảo, tọa đàm…