ban kết nối giao thương

(Andrews Business Club)

Giới thiệu

Ban Kết nối giao thương – Andrews Business Club (ABC) được thành lập và điều hành bởi cựu học viên chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Andrews (Hoa kỳ).

Andrews Business Club là nền tảng cho nhà lãnh đạo mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp của mình, có được ý tưởng kinh doanh, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệp quản lý chuyên môn góp phần vào sự vận động, thúc đẩy kinh doanh. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng chú trọng đến các hoạt động thúc đẩy liên kết bền vững giữa các thành viên và trách nhiệm đối với xã hội.

Thành viên


Trưởng ban

 đoàn thanh mai

Cựu học viên MBA Andrews Việt Nam – Khóa 5, Hồ Chí Minh.
Chị đang là Country Leader Việt Nam của Tập đoàn Niche Control Techniques. 


Phó ban

NGUYỄN THỊ HIỀN

Cựu học viên MBA Andrews Việt Nam – Khóa 9, Hồ Chí Minh.
Hiện tại, chị là Giám đốc Trung tâm Anh ngữ, Galaxy. 

Quyền lợi

ĐĂNG KÝ THAM GIA ANDREWS BUSINESS CLUB

Tham gia vào mạng lưới thành viên Andrews Business Club. Để tìm hiểu thêm về những quyền lợi Andrews Business Club có thể tăng thêm giá trị cho cá nhân cũng như công ty của anh/chị.