Chương trình Mini – MBA Andrewskhóa học kinh doanh chuyên sâu được thiết kế để cung cấp kiến thức tổng quan về Quản trị kinh doanh. Các giảng viên của trường Quản trị kinh doanh Andrews cùng các chuyên gia hàng đầu trong ngành dẫn dắt các cuộc thảo luận và thuyết trình nhóm. Học viên có cơ hội tham gia vào thảo luận các tình huống phức tạp trong về kinh doanh và học hỏi từ các tình huống thực tế. Hiện nay Đại học Andrews đã triển khai được 03 chương trình Mini MBA tại Hà nội và được đánh giá cao.

Các giảng viên, giáo viên tham gia chương trình Mini – MBA do chúng tôi tổ chức đều là những nhân sự đến từ trường Đại học Andrews, hoặc do trường ĐH Andrews tuyển chọn và huy động. Toàn bộ công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo Mini – MBA đều do Giám đốc Các chương trình đào tạo của trường Đại học Andrews tại Việt Nam trực tiếp điều hành và quản lý, giám sát nhằm đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn của Trường và theo đúng chất lượng đồng nhất chuẩn toàn cầu.

 

Chương trình gồm 12 chuyên đề sâu rộng đặc thù với thời lượng là 29 buổi. Ngoài ra còn có các buổi làm việc dự án cá nhân, hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp trực tuyến. Thời lượng hướng dẫn tuy cụ thể cho từng cá nhân nhưng sẽ được tổ chức cho tất cả các học viên cùng tham gia.

Dự kiến thời lượng toàn bộ khoá học sẽ kéo dài 03 tháng, thời lượng đào tạo tối thiểu 39 buổi cho một lớp 25 học viên.

 

STT

    Chuyên đề

Số buổi

1

    Kế toán Quản trị

2

2

    Quản trị chiến lược

2

3

    Hành vi tổ chức

2

4

    Văn hóa Doanh nghiệp

2

5

    Quản trị tài chính

2

6

    Quản trị dự án

2

7

    Nghệ thuật Lãnh đạo

2

8

    Quản trị nguồn nhân lực

2

9

    Quản trị tinh gọn

2

10

    Quản trị Công nghệ thông tin 4.0

2

11

    Quản trị Kinh doanh Quốc tế

2

12

    Quản trị marketing & bán hàng

2

13

    Hướng dẫn các dự án cá nhân

10

14

    Báo Cáo Tốt nghiệp

5

 

 

VỀ KIẾN THỨC:

 • Học viên có thêm kiến thức về quản lý và quản trị theo xu thế hiện đại, trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa thương mại.
 • Học viên hiểu rõ về quản trị doanh nghiệp bằng phương pháp hiện đại với các ứng dụng thực tiễn và thiết thực của nền công nghiệp và thương mại tiên tiến.

VỀ GIÁ TRỊ ĐÀO TẠO CỤ THỂ:

 • Học viên hiểu rõ về quản trị doanh nghiệp bằng phương pháp hiện đại với các ứng dụng thực tiễn và thiết thực của nền công nghiệp và thương mại tiên tiến.
 • Học viên có tư duy tổng thể chiến lược, bám sát nội dung công việc đang nắm giữ.
 • Xây dựng được nền tảng kiến thức vững chắc với công việc mình đang đảm nhận. Ví dụ học viên phụ trách Kinh doanh quốc tế sẽ phải hoàn thành Kế hoạch kinh doanh Quốc tế sẽ triển khai, học viên phụ trách R&D sẽ phải xây dựng kế hoạch R&D,…
 • Tất cả các báo cáo tốt nghiệp sẽ phải được phê duyệt về nội dung bởi Lãnh đạo tập đoàn và hội đồng đánh giá chất lượng của chương trình.

 

 

Số lượng học viên: 25 học viên/ lớp.

Kinh phí: 39,000,000 VNĐ/ 1 học viên bao gồm các chi phí giảng dạy như sau:

 • Chi phí Thiết kế khoá học, xây dựng chương trình dành riêng cho Tập đoàn.
 • Chi phí Giảng viên, Giảng viên hướng dẫn.
 • Chi phí biên phiên dịch tài liệu, các tài liệu phát cho học viên.
 • Chi phí vé máy bay nội địa cho Giảng viên, quản lý lớp nếu tổ chức lên lớp.
 • Chi phí Quản lý chương trình, quản lý lớp.
 • Chi phí trên không bao gồm chi phí địa điểm, ăn uống.

 

 

Chương trình Mini – MBA Andrewskhóa học kinh doanh chuyên sâu được thiết kế để cung cấp kiến thức tổng quan về Quản trị kinh doanh. Các giảng viên của trường Quản trị kinh doanh Andrews cùng các chuyên gia hàng đầu trong ngành dẫn dắt các cuộc thảo luận và thuyết trình nhóm. Học viên có cơ hội tham gia vào thảo luận các tình huống phức tạp trong về kinh doanh và học hỏi từ các tình huống thực tế. Hiện nay Đại học Andrews đã triển khai được 03 chương trình Mini MBA tại Hà nội và được đánh giá cao.

Các giảng viên, giáo viên tham gia chương trình Mini – MBA do chúng tôi tổ chức đều là những nhân sự đến từ trường Đại học Andrews, hoặc do trường ĐH Andrews tuyển chọn và huy động. Toàn bộ công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo Mini – MBA đều do Giám đốc Các chương trình đào tạo của trường Đại học Andrews tại Việt Nam trực tiếp điều hành và quản lý, giám sát nhằm đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn của Trường và theo đúng chất lượng đồng nhất chuẩn toàn cầu.

 

Chương trình gồm 12 chuyên đề sâu rộng đặc thù với thời lượng là 29 buổi. Ngoài ra còn có các buổi làm việc dự án cá nhân, hướng dẫn báo cáo tốt nghiệp trực tuyến. Thời lượng hướng dẫn tuy cụ thể cho từng cá nhân nhưng sẽ được tổ chức cho tất cả các học viên cùng tham gia.

Dự kiến thời lượng toàn bộ khoá học sẽ kéo dài 03 tháng, thời lượng đào tạo tối thiểu 39 buổi cho một lớp 25 học viên.

 

STT

   Chuyên đề

Số buổi

1

   Kế toán Quản trị

2

2

   Quản trị chiến lược

2

3

   Hành vi tổ chức

2

4

   Văn hóa Doanh nghiệp

2

5

   Quản trị tài chính

2

6

   Quản trị dự án

2

7

   Nghệ thuật Lãnh đạo

2

8

   Quản trị nguồn nhân lực

2

9

   Quản trị tinh gọn

2

10

   Quản trị Công nghệ thông tin 4.0

2

11

   Quản trị Kinh doanh Quốc tế

2

12

   Quản trị marketing & bán hàng

2

13

   Hướng dẫn các dự án cá nhân

10

14

   Báo Cáo Tốt nghiệp

5

 

 

VỀ KIẾN THỨC:

 • Học viên có thêm kiến thức về quản lý và quản trị theo xu thế hiện đại, trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa thương mại.
 • Học viên hiểu rõ về quản trị doanh nghiệp bằng phương pháp hiện đại với các ứng dụng thực tiễn và thiết thực của nền công nghiệp và thương mại tiên tiến.

VỀ GIÁ TRỊ ĐÀO TẠO CỤ THỂ:

 • Học viên hiểu rõ về quản trị doanh nghiệp bằng phương pháp hiện đại với các ứng dụng thực tiễn và thiết thực của nền công nghiệp và thương mại tiên tiến.
 • Học viên có tư duy tổng thể chiến lược, bám sát nội dung công việc đang nắm giữ.
 • Xây dựng được nền tảng kiến thức vững chắc với công việc mình đang đảm nhận. Ví dụ học viên phụ trách Kinh doanh quốc tế sẽ phải hoàn thành Kế hoạch kinh doanh Quốc tế sẽ triển khai, học viên phụ trách R&D sẽ phải xây dựng kế hoạch R&D,…
 • Tất cả các báo cáo tốt nghiệp sẽ phải được phê duyệt về nội dung bởi Lãnh đạo tập đoàn và hội đồng đánh giá chất lượng của chương trình.

 

 

Số lượng học viên: 25 học viên/ lớp.

Kinh phí: 39,000,000 VNĐ/ 1 học viên bao gồm các chi phí giảng dạy như sau:

 • Chi phí Thiết kế khoá học, xây dựng chương trình dành riêng cho Tập đoàn.
 • Chi phí Giảng viên, Giảng viên hướng dẫn.
 • Chi phí biên phiên dịch tài liệu, các tài liệu phát cho học viên.
 • Chi phí vé máy bay nội địa cho Giảng viên, quản lý lớp nếu tổ chức lên lớp.
 • Chi phí Quản lý chương trình, quản lý lớp.
 • Chi phí trên không bao gồm chi phí địa điểm, ăn uống.