Tag Archives: Lễ kí kết

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN THỎA THUẬN GIỮA HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN (BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ) VÀ ĐẠI HỌC ANDREWS HOA KỲ

Sáng ngày 18/03/2024, Học viện Chính sách và Phát triển đã có buổi gặp mặt làm việc với Trường Đại học Andrews (Hoa Kỳ). Nhằm trao đổi về các chương trình hợp tác trong thời gian tới và ký kết MOA.Học viện chính sách và phát triển Đại diện Trường Đại học Andrews có TS. […]