Tag Archives: Cuộc thi

CHUNG KẾT ANDREWS BUSINESS PLAN COMPETITION 2023

Ngày 22/03/2024,  chung kết cuộc thi Andrews Business Plan Competition 2023 (ABPC 2023) được đồng tổ chức bởi trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Andrews (Hoa Kỳ) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cuộc thi Andrews Business Plan đã chính thức […]