PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Andrews Alumni
TẦM NHÌN

Alumni Andrews Việt Nam với mong muốn vươn lên trở thành tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước lớn nhất tại Việt Nam.

Andrews Alumni
SỨ MỆNH

Trở thành bệ phóng hàng đầu cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh, giao thương quốc tế.

TÔN CHỈ
  • Hợp tác phát triển
  • Văn hóa tri thức
  • Trách nhiệm xã hội
  • Làm giàu chân chính
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
  • Tổ chức các chương trình xúc tiến, gắn kết để thành viên có thêm nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường.
  • Tổ chức các buổi gặp gỡ nhằm tăng cường sự kết nối trong cộng đồng cựu học viên.
  • Hỗ trợ cung cấp thông tin bằng các chương trình: hội thảo, tọa đàm…
  • Cơ chế ghi nhận khen thưởng dành cho thành viên tích cực tham gia