Đăng ký thông tin cựu học viên MBA Andrews

Thân gửi cựu học viên MBA Andrews,

Để tham gia thành viên của Alumni, phiền các anh chị đăng ký gửi thông tin cho MBA Andrews theo link dưới đây. Đội ngũ Andrews sẽ sớm liên hệ với Anh/chị để xây dựng page riêng của Anh chị.

Trân trọng,

MBA Andrews