ĐẦU TƯ ĐẤT Ở THỊ XÃ LAGI TỈNH BÌNH THUẬN

Thông tin liên hệ:

Trưởng dự án: Doanh nhân Nguyễn Tiến Điệp – Cựu học viện Chương trình MBA Andrews tại Việt Nam khóa 6

Doanh nhân Nguyễn Tiến Điệp

Phó dự án: Doanh nhân Dương Minh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Cựu học viện Chương trình MBA Andrews tại Việt Nam khóa 4

Doanh nhân Dương Minh Hùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *