ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Thông tin liên hệ:

Trưởng dự án: Dr. Anthony Robert Sanichara, Chuyên viên tư vấn cấp cao phát triển doanh nghiệp và chiến lược tuyển dụng quốc tế. Giám đốc khoa học chương trình MBA Andrews tại Việt Nam.

Dr. Anthony Robert Sanichara

Phó dự án: Dr. Nguyễn Việt Anh – Giám đốc chương trình MBA Andrews tại Việt Nam.

Dr. Nguyễn Việt Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *