Công ty TNHH Giải Pháp An Toàn Và Quản Trị Doanh Nghiệp AP

Tầm nhìn: 

Tầm nhìn của APSS là trở thành tổ chức phi lợi nhuận của các chuyên đề về giải pháp an toàn sức khỏe nghề nghiệp và nghiệp vụ liên quan đến Quản trị doanh nghiệp khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương

Sứ mệnh:

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho cộng đồng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa dịch vụ đào tạo và tư vấn với giá cả hợp lý được hỗ trợ bởi dịch vụ khách hàng xuất sắc được cung cấp bởi các đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi hoạt động trên khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất để phát triển có lợi nhuận và tiếp thị các sản phẩm mà cộng đồng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương mong muốn. Các đại diện của APSS đặt sự liêm chính lên hàng đầu trong việc nêu gương tốt trong mọi cộng đồng, họ vận hành giáo dục khi họ trao giá trị.

Giá trị cốt lõi: Liêm chính, Trách nhiệm, Cống hiến, Hạnh phúc

Thông tin liên hệ:

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Hương: Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp An toàn và QTDN AP

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Hương: Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp An toàn và QTDN AP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.