Cộng đồng Andrews Alumni & Câu chuyện thành công số #1

Cộng đồng Andrews Alumni & Câu chuyện thành công số #1⭐
Series chia sẻ từ chính những học viên thành công bước ra từ chương trình MBA Andrews.
⭐Cô Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch HĐQT hệ thống trường trung tiểu học Việt Anh Cựu học viên MBA Andrews khóa 4 HCM
🌸 Là người trong ngành giáo dục, cô Kim Anh có rất nhiều hiểu biết để đánh giá một chương trình giáo dục có thật sự chất lượng hay không. Sau nhiều năm quản lý hệ thống của mình và cân nhắc giữa nhiều lựa chọn, cô vẫn chọn học chương trình MBA tại Andrews để phục vụ cho công việc của mình.
📒Sở hữu hệ thống hơn 15 trường học và bằng thạc sĩ về giáo dục nhưng cô Kim Anh vẫn nhận thấy sự cần thiết của Quản trị kinh doanh, đặc biệt là tấm bằng MBA trong sự quản lý doanh nghiệp. Cô cho rằng ‘bất kể doanh nghiệp đang hoạt động hay doanh nghiệp khởi nghiệp thì rất cần kiến thức quản trị của MBA để phát triển bền vững’.
📈 Điều quan trọng nhất ở 1 doanh nghiệp là tính bền vững và chương trình MBA Andrews cung cấp kiến thức quản trị theo hướng này. Đó là điều không chỉ cô Kim Anh mà các học viên MBA tại Andrews thấy thú vị và tâm đắc nhất.