Cộng đồng Andrews Alumni & Câu chuyện thành công số #3

Series chia sẻ từ chính những học viên thành công bước ra từ chương trình MBA Andrews.

👑 MBA, Phạm Anh Tuấn – cựu học viên MBA Andrews khoá 05 Hà Nội, hiện là Phó tổng giám đốc tập đoàn Phenikaa, đồng thời ông cũng là Tổng giam đốc trường phổ thông liên cấp Phenikaa School.

🏫 Là nhà lãnh đạo đứng đầu của một ngôi trường có tiếng trong ngành giáo dục, anh Tuấn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá chất lượng và quy trình đào tạo giáo dục, cũng như nhận thấy được tầm quan trọng của quản trị kinh doanh trong việc quản trị một doanh nghiệp.

🎓 Sau quá trình tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp giảng dạy tại nhiều trường khác nhau ông và đội ngũ nhân viên của mình đã tin tưởng lựa chọn Andrews University là nơi trao trọn niềm tin để giúp anh cùng 25 cán bộ tập đoàn Phenikaa hoàn thành chương trình MBA.

Cũng theo anh chia sẻ “Chương trình MBA tại Andrews được anh và đội ngũ ban lãnh đạo tập đoàn Phenikaa cảm thấy sự uy tín từ chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo luôn được cập nhật theo sát thực tế, phương pháp dạy hữu ích, kèm theo các kiến thức mới khá rộng và sâu trong nhiều vấn đề”. Đây cũng là điều mà các học viện MBA tại Andrews cảm thấy tâm đắc nhất khi chọn Andrews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *