Category Archives: Meeting

BUỔI CHIA SẺ CÙNG TIẾN SĨ GEORGE CHAMBERLAIN – CHỦ TỊCH LIÊN MINH THỦY SẢN TOÀN CẦU: BÀI HỌC KINH DOANH & TRIẾT LÝ SỐNG

Ngày 28/06 vừa qua, trong khuôn khổ môn học International Business Administration, các học viên Khóa K11 của chương trình MBA Andrews (Andrews University) đã có cơ hội tham gia buổi thỉnh giảng của Tiến sĩ George Chamberlain – Chủ tịch Liên minh Thủy sản Toàn cầu (The Global Seafood Alliance). Vốn là Tiến sĩ […]